Sukkertilsætning i Rom

Sukkertilsætning i Rom

 

Sukkertilsætning i Rom – må man det ifølge EU-lovgivningen? Spørgsmålet har været drøftet flere gange på fjæsbogen og blandt aficionados der har interesse for dette prækære spørgsmål.

For nogle måneder siden var spørgsmålet om sukkertilsætning i Rom diskuteret på Romhatten Forum, ligesom jeg privat har drøftet det med andre aficionados. Ingen af os er jurister så forordningen var uklar for os.

Sukkertilsætning i Rom – må man det?

Ved en tilfældighed fandt jeg en web side hvor man kunne stille spørgsmål om EU lovgivningen: Dit Europa – Råd. Jeg stillede spørgsmålet og efter nogle uger kom der svar. De henviste mig til Fødevarestyrelsen i Danmark.

Sagen gik i min glemmebog, men dukkede op for et par dage siden, og jeg henvendte mig til Fødevarestyrelsen, her er mit spørgsmål:

Jeg har indsendt et spørgsmål til Dit Europa – Råd. De har henvist til jer, hvorfor jeg gentager mit oprindelige spørgsmål:

Definition af spiritusdrikken Rom. Jeg har prøvet at undersøge om det er tilladt at tilsætte sukker til Rom. I forordning 110 fra 2008 er Rom defineret, men jeg kan ikke se om det er tilladt at tilsætte eks. 45 g sukker per liter. Der må tilsættes karamel til farvning, men der står umiddelbart intet om sukker. I de generelle bestemmelser om spiritus kan man få opfattelsen at sukkertilsætning er tilladt.
Det korte spørgsmål er: Er det tilladt og tilsætte eks 45 gram sukker per liter Rom?
Med venlig hilsen Lars Vilhelm Hansen

Det gik stærkt! Dagen efter havde jeg et svar:

Svar på dit  spørgsmål: Er det tilladt og tilsætte eks 45 gram sukker per liter Rom?

Ja, i forbindelse med produktion af rom kan der tilsættes sukker med henblik på ”sødning2, men kun for ”at afrunde smagen”.

Det er en konkret vurdering – og op til producentlandet at håndtere; så svaret på spørgsmålet, om det er tilladt at tilsætte ”45 g sukker per liter” til rom er, ja, hvis det sker for at afrunde smagen.

Reglerne står i :

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 – med senere ændringer.

Se artikel 2, 1, e) :

— ved tilsætning af aromaer, sukker eller andre sødemidler anført i bilag I, punkt 3, og/eller andre landbrugsprodukter og/eller fødevarer til landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater og/eller spiritus som omhandlet i denne forordning

Og bilag I , 3

3) Sødning (tekst udeladt)

Artikel 5

Almindelige bestemmelser om spirituskategorierne

1. Med forbehold af de særlige regler, der er fastsat for kategorierne 1-14 i bilag II, gælder følgende for den heri definerede spiritus: (og det omfatter Rom)

a) Den skal være fremstillet ved alkoholgæring og destillation udelukkende af de råvarer, der er nævnt i den relevante definition af den pågældende spiritus.

b) Den må ikke være tilsat alkohol som defineret i bilag I, punkt 5, hverken fortyndet eller ufortyndet.

c) Den må ikke være tilsat aromastoffer.

d) Den må kun indeholde tilsat karamel til farvning.

e) Den må kun være sødet for at afrunde produktets endelige smag i overensstemmelse med bilag I, punkt 3. Det maksimale niveau for de produkter, der anvendes til afrunding, og som er anført i bilag I, punkt 3, litra a)-f), fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3. Der tages hensyn til medlemsstaternes specifikke lovgivning på området.

 

BILAG II

SPIRITUS

Spirituskategorier

1. Rom

a) Rom er:

i) spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af enten melasse eller sirup, der stammer fra fremstilling af rørsukker, eller af saft af sukkerrør, og som er destilleret til under 96 % vol., således at destillatet i mærkbar grad har de organoleptiske egenskaber, der er karakteristiske for rom, eller

ii) spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover. Denne spiritus kan bringes i omsætning med ordene »af landbrugsoprindelse« som nærmere beskrivelse af varebetegnelsen »rom«, ledsaget af en hvilken som helst af de geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira, jf. bilag III.

b) Rom har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %.

c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5.

d) Rom må ikke tilsættes aromastoffer.

e) Rom må kun indeholde tilsat karamel til farvning.

f) De geografiske betegnelser, der er nævnt i kategori 1 i bilag III, kan suppleres med udtrykket »traditionnel«, når rommen er fremstillet ved destillation til under 90 % vol. efter alkoholgæring af råvarer, der kan omdannes til alkohol og udelukkende har oprindelse på det pågældende produktionssted. Denne rom skal have et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover og må ikke være sødet. Anvendelsen af udtrykket »traditionnel« udelukker ikke muligheden for at anvende udtryk som »produkt af sukkerfremstilling« eller »af landbrugsoprindelse«, som kan føjes til varebetegnelsen »rom« og til geografiske betegnelser.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at udtrykket »traditionnel« anvendes om produkter, der ikke er omfattet af denne bestemmelse, i henhold til de særlige kriterier, der gælder for dem.

Tak til Fødevarestyrelsen for et lynhurtigt svar og god behandling.

 

4 tanker om “Sukkertilsætning i Rom”

 1. Spændende emne 🙂
  Jeg ved ikke om det er det, Fødevarestyrelsen rent faktisk mener, men jeg vil mene det væsentlige er hvornår sukkeret bliver tilsat, ikke nødvendigvis hvor det bliver tilsat.
  Tilsætter man det før eller under gæringen (det man kalder chaptalisering i vinens verden) er det ikke tilladt, at kalde det færdige produkt rom.
  Tilsættes det senere, f.eks. når man “blender” rommen, er reglerne lidt mere uklare og i sidste ende kommer det nok til at være en vurderingssag, som Fødevarestyrelsen også lægger op til.
  Tito, der er Master Blender hos Diplomatico Rom, tilsætter f.eks. en smule rørsukker, når han stikker sine Reserva rom sammen, som en slags “krydderi” eller smagsforstærker.
  Det er nok heller ikke urimeligt, at antage det er helt bevidst, at reglerne er en smule uklare. Man kender det f.eks. fra vodka, hvor forskellige, modstridende og lokale interesser har ledt til en rimeligt bred definition i lovstoffet. At det samme er tilfældet med rom er nok ikke utænkeligt, ikke mindst når man tænker på hvor meget EU kunne træde Stroh, Bacardi eller andre virksomheder med interesser i EU over tæerne, hvis de strammede reglerne alt for meget op 🙂

 2. Tak for din kommentar.
  Der er ingen tvivl om, at sukkeret (i hvilken form det nu er) tilsættes efter destillering, idet denne process vil fjerne evt. sukker fra gæringen.
  Så længe sukker tilsættes for at afrunde produktets smag (“krydderi”) er det lovligt.
  Du har ret i det er en vurdering, og jeg tror ikke der er nogen der ved hvor grænsen er.
  A.H. Riise’s Navy rom indeholder mere end 65 g sukker per liter, hvilket er tæt på likør (100 g/l).
  MVH Lars

  1. Hej Lars
   Så vidt jeg ved, er der ikke nogle regler, andet end alkoholstyrken på det endelige produkt. Så længe du ikke tilsætter sukker for at øge alkoholudbyttet af gæringen og dit færdige produkt holder mindst 37,5% alkohol, må du tilsætte lige så meget sukker du vil 🙂

 3. Hej Kim!
  Jeg vil foreslå, at du læser hele forordningen, selvom det er en smule bøvlet. Der er en hel del regler bl.a. om sukkertilsætning under generelle bestemmelser. De generelle bestemmelser gælder for al spiritus (også rom) inden for EU, hvis det ikke er i modstrid med de regler der gælder for de specifikke typer. For rom gælder altså de generelle bestemmelser samt bestemmelsen om alkoholprocenten. Håber det giver mening, ellers må du vende tilbage.
  Bedste hilsner Lars

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

four + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.